ایکس او

/ایکس او

ایکس او (شبکه) XO

توضیحات:

در این بازی امکان راه اندازی اتاقهایی تحت شبکه برای بازی و دعوت به بازی وجود دارد که در کنار آن امکان ارسال پیام کاربران نیز فراهم شده است. در صورت نبود بازیکن آنلاین که تمایل به بازی با کاربر را داشته باشد، هوش مصنوعی وارد عمل می شود و بازی را شروع می نماید.

2018-06-25T23:25:23+00:00