جنگنده 8

/جنگنده 8

جنگنده 8

توضیحات:

هدایت یک فروند هلی کوپتر جنگنده برای از بین بردن اهداف دشمن با استفاده از سلاحهای گوناگون نصب شده بر روی هلی کوپتر

2018-11-28T15:02:58+00:00