هوش تجسم فضایی

/هوش تجسم فضایی

هوش تجسم فضایی Spatial Intelligence

توضیحات:

از این باز می توان علاوه بر سرگرمی به عنوان ابزاری جهت تمرین و پرورش هوش تجسم فضایی استفاده نمود که در واقع آن را تبدیل به یک بازی جدی Serious game می نماید.

2018-11-28T16:14:52+00:00