گلکسی ریسر

/گلکسی ریسر

گلکسی ریسر (مسابقات کهکشانی) Galaxy Racer

توضیحات:

بهترین خلبان سفینه های فضایی در کهکشان مامور میشود تا برای جلوگیری از دستیابی خرابکاران به منابع انرژی حیاتی کهکشان، از تونلهایی پر از موانع و تله های مرگباز بگذرد و حفاظ انرژی سیاره را راه اندازی مجدد نماید.

2018-11-28T15:58:13+00:00