2048 انفجاری

/2048 انفجاری

2048 انفجاری 2048 Explosive

توضیحات:

نسخه کلاسیک بازی 2048 علاوه بر مجهز شدن به امکان کنترل حرکت بلوکهای بازی به وسیله حرکت دادن گوشی، به شکلی سه بعدی و جذاب در سه سایز 4 در 4 ، 5 در 5 و 6 در 6 ؛ برخورد اعداد و ترکیب شدن آنها با یکدیگر را به اتفاقی با انفجارهای متنوع و هیجان انگیز در محیط های سه بعدی تبدیل نموده است.

2018-11-28T15:50:26+00:00